مجموعه لالایی کودکانه، شاعر رودابه حمزه ای

نقاشی کتاب داستان به سفارش شهرداری اصفهان 
تصویر سازی و طراحی کتاب کودک 
منصوره صحرایی 
تصویر سازی ،نقاشی،طراحی ،کتاب کودک منصوره صحرایی www.tarrahi-koodak.ir

/ 1 نظر / 58 بازدید
معلم آینده

در مورد تصویر جلد کتاب (مجموعه لالایی کودکانه، شاعر رودابه حمزه ای) تصویر این دختر کوچولو رو خیلی زیبا و با پوشش اسلامی کشیدید آفرین بر دستان این هنرمند