بازگشت اشلی از جبهه


در کمال ناباوری اسکارلت و تمام اعضای خانواده و درست هنگامی که فکر می کردند اشلی در جنگ کشته شده است ، در میان باد و بوران به ناگاه اشلی از جنگ باز گشت . این مرخصی کوتاه مدت همگی را به وجد آورده بود.
طراحی و نقاشی صحنه های بر گزیده از رمان معروف بر باد رفته اثر مارگارت میچل
تصویر سازی،طراحی، وب سایت شخصی منصوره صحرایی
www.tarrahi-koodak.ir
 

/ 0 نظر / 15 بازدید