27- مرگ جارلز هامیلتون

جنگ شمال و جنوب آمریکاآغاز می‌شود.اسکارلت  طی نامه ای مطلع می گردد چارلز دراردوی آموزشی بر اثر بیماری فوت کرده است. مادر برای او غمگین است. در سن هفده سالگی تمام آرزوهایش بر باد می رودوب سایت شخصی منصوره صحرایی
tarrahi-koodak.ir
طراحی و نقاشی صحنه های بر گزیده از رمان معروف بر باد رفته اثر مارگارت میچل

/ 0 نظر / 17 بازدید