45-نامه اشلی

هنگامی که کالسکه ملانی به سمت  کمک به مجروحان دور شد، اسکارلت آهسته به سمت اتاق او رفت.دسته نامه ای که برای ملانی و به دستخط اشلی داخل میز قرار داشت، به دست گرفت. دلش می خواست بداند آیا بعد از ازدواج هم اشلی همچنان همسر خود را دوست دارد.؟آیا رویاهای عاشقانه و گرمای عشق در این نامه ها وجود دارد؟
طراحی و نقاشی صحنه های بر گزیده از رمان معروف بر باد رفته اثر مارگارت میچل
تصویر سازی،طراحی، وب سایت شخصی منصوره صحرایی
www.tarrahi-koodak.ir

/ 0 نظر / 20 بازدید